Svenska Schäferhundklubben

Bli medlem

Medlemskap

För att söka medlemskap i Sk Hok eller om du har några frågor, kontakta vår kassör.

Medlemsavgift:  Att vara medlem i Schäferhundklubben Hok kostar 500 kr för vuxen per år och betalas in senast den 2019-01-01.

För medlemskap i lokalklubb krävs även medlemskap i Svenska Schäferhundklubben, se http://www.schaferhundklubben.se/Medlemskap

Träningsavgift: I schäferhundklubben Hok betalar vi en träningsavgift. Avgiften är 500 kronor per år och betalas in senast 2019-03-31.

Avgifterna sätts in på: Bankgiro 460-2637 eller Postgiro 530530-5

Uppge:

Efternamn 

Förnamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

Mailadress

Medlemsnummer i Svenska Schäferhundklubben.

Genom att betala in medlemsavgiften samtycker man till att registreras i Sk Hoks medlemsregister.

Så behandlas dina personuppgifter när du är medlem i Sk Hok

För att kunna hantera ditt medlemskap behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar får vi direkt av dig i samband med att du betalar in medlemsavgiften.

Medlemsregistret har vi för att kunna nå dig i klubbens verksamhet, kontrollera medlemskap mot Svenska Schäferhundklubben, att kontrollera att medlemsavgiften till SK Hok betalas in samt vid ansökan om kommunala/statliga/SISU bidrag.

Vid funktionärsuppdrag kan även personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter behöva publiceras offentligt. 

Vi tillämpar GDPR, dataskyddsförordningen, när vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du är medlem hos oss. När ditt medlemskap upphör raderas personuppgifterna ur medlemsregistret efter årsmötet som hålls i februari nästkommande år.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Sk Hok, organisationsnummer 826002-1707. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ut de personuppgifter vi har sparat om dig kan du vända dig till Sk Hoks ordförande genom att skicka e-post.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

 

I nedan länk hittar du Svenska brukshundklubbens medlemsvillkor

http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/

 

skydd

Medlemsförmåner

Detta får Du som medlem:

- Svensk Schäfertidning. Du får sex nummer per år, av vår klubbtidning, med intressanta artiklar om uppfödning, att ha valp, aktivering, träningstips, utställningsreportage och artiklar från både det så kallade svenskbrukset såväl som de internationella provformerna.

- Möjlighet att tävla. Du har rätt att deltaga i klubbens brukstävlingar, utställningar, korningar, kurser och andra aktiviteter. Kostnadsfri upplysning i avelsfrågor m.m.

- Möjlighet att träffas och umgås med hundfolk med mångårig erfarenhet av Schäfer.
- Möjlighet att delta i ditt distrikts- och ortsgruppsträffar och arrangemang.
- 10% i rabatt på hundförsäkring hos AGRIA.
- 20% i rabatt hos HUNDPOOLEN när du väljer att ha hemsida med VIP-abonnemang